ACC har bistått med:

  • Systemval och projektering av nya fasader
  • Förfrågningsunderlag
  • Stöd i upphandling
  • Klimatberäkningar ljusgårdar