ACC har bistått med:

  • Projektering från programhandlingsskedet till bygghandlingsskedet med systemval och projektering av glasfasader, fönster, glastak, invändiga partier och kompletterande solavskärmning med tillhörande styrning.
  • Förfrågningsunderlag
  • Dagsljusberäkningar och rapporter för Miljöklassning
  • Solvärmelastberäkningar och rapporter för Miljöklassning