Inomhusklimat och dagsljus

Inomhusklimat & Dagsljus

Målgrupp: Byggherrar, Arkitekter, VVS-konsulter, Byggentreprenörer, Leverantörer

Över 4000 lyckade projekt

Med över 4000 olika projekt i bagaget har ACC hjälpt att forma dagens stadsbild. Sedan starten 1988 har vi samlat på oss unik kunskap och erfarenhet för att erbjuda spetskompetens med de bästa analyserna och beräkningar inom dagsljus och inomhusklimat. Den ökade miljömedvetenheten inom fastighetssektorn leder till tuffare kravställningar och mer raffinerade glas och fasadlösningar. Om rätt förutsättningar skapas för ett bra fungerande inomhusklimat och dagsljusförhållande är grunden lagd för en väl fungerande byggnad med god energiprestanda.

Vår filosofi är att varje projekt är unikt. Lyckade projekt bygger ofta på innovativa lösningar i kombination med djup kunskap. Vi på ACC arbetar därför ständigt med att fördjupa vår kunskap samt att utveckla våra beräkningsmetoder inom inomhusklimat och dagsljus.

Vår inomhusmiljö är viktig, inte minst på grund av att vi spenderar en stor del av vår tid inomhus. Förståelsen samt fokus på hur hälsan påverkas av inomhusklimat och dagsljus har under senare år ökat. Denna utveckling har vi länge arbetat för och välkomnar varmt. För att på bästa sätt ta vara på vår kompetens erbjuder vi integrerad projektering med simuleringar av inomhusklimat tillsammans med solskyddsbehov för mest optimala lösning. Vi kan även integrera fasadrådgivning för en komplett fasadprojektering som uppfyller projekt- och miljökraven.

Vi utför all typ av projektering i byggprocessens alla olika skeden

Utredning av solskyddsbehov och systemvalsutredning glas och solavskärmning. Fasadoptimering och beräkningar tekniska prestanda ljus och solenergi samt U-värden som input till VVS-konsult.
Simuleringar och rådgivning inom termiskt inomhusklimat sommar och vinter, kallrasanalys, CFD-beräkningar, Stack Effect (skorstenseffekt), mm.

Underlag för Miljöcertifiering. Här kan vi beräkna följande indikatorer för enligt till exempel Miljöbyggnad: solvärmelast, dagsljus, termiskt klimat sommar/vinter, Energianvändning, Värmeeffektbehov. Vi har också kompetens inom LEED, BREEAM, Well och Svanen.

Projektering av naturlig ventilation och termiskt inomhusklimat i atrium i tidigt skede med ACC egenutvecklade och beprövade erfarenhetsmodeller eller med CFD-analys.
Underlag för Miljöcertifiering. Här kan vi beräkna följande indikatorer för enligt till exempel Miljöbyggnad: solvärmelast, dagsljus, termiskt klimat sommar/vinter, Energianvändning,
Specialistkunskap och projektering inom all typ av solavskärmning med tillhörande styrsystem och installationer.
Dimensionering av ventilering i dubbelskalsfasader och hybridfasader

Kontaktpersoner Inomhusklimat och dagsljus

Johannes Persson

Ansvarig Inomhusklimat
Tel: 08-556 183 79
Mobil: 073-025 08 43
E-post: johannes.persson@acc-glas.se
Region: Stockholm

Lisa Wingö

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 031-333 38 92
Mobil: 072-231 92 04
E-post: lisa.wingo@acc-glas.se
Region: Göteborg

Paul Rogers

Ansvarig Dagsljus och Certifiering
Tel: 08-556 183 70
Mobil: 076-526 86 43
E-post: paul.rogers@acc-glas.se
Region: Stockholm

Mikael Söderlund

Inomhusklimat och Dagsljus
Utvecklingsansvarig
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 
070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se
Region: Stockholm