ACC har bistått med simulering av dagsljus och SVL för Miljöbyggnad, fasadbeskrivning till upphandling av fasadentreprenör.