ACC har bistått med rådgivning till entreprenören, byggherren och arkitekt när det gäller utformning av fasaden. ACC har gjort simuleringen av inomhusklimat och dagsljus och lämnat uppgifter till installatören för dimensionering av kyl-/ och ventilationssystemet. ACC har skrivit förfrågningshandlingar på glasade delar i olika etapper samt agerat bollplank/sakkunnig vid upphandling av glasentreprenör. ACC har varit med under glasentreprenörens projektering samt gjort kontroll under montagetiden. Till slut har ACC utfört besiktning av glasade delar.