Pallas Borås
Beskrivning av projektet
ACC har bistått med rådgivning till entreprenören, byggherren och arkitekt när det gäller utformning av fasaden. ACC har gjort simuleringen av inomhusklimat och dagsljus och lämnat uppgifter till installatören för dimensionering av kyl-/ och ventilationssystemet. ACC har skrivit förfrågningshandlingar på glasade delar i olika etapper samt agerat bollplank/sakkunnig vid upphandling av glasentreprenör. ACC har varit med under glasentreprenörens projektering samt gjort kontroll under montagetiden. Till slut har ACC utfört besiktning av glasade delar.
Byggherre
Pallas 1 Fastighets AB
Byggort
Borås
Verksamhetsområde
Handel
Arkitekt
Tengbom Borås
Byggår
2018

Kontakta oss för mer info om projektet

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se