ACC har bistått med projektering och dagsljusberäkningar och rapporter för miljöklassning enligt Miljöbyggnad.