ACC har bistått med fasadbeskrivning till upphandling av entreprenör samt besiktning.