ACC har bistått med systemval och projektering av nya fasader samt förfrågningsunderlag.