ACC har bistått med fasadbeskrivning, stöttar i upphandling av fasadentreprenör.