ACC har bistått med projektering i program- och systemhandlingsskedet. Rådgivning, tekniska beräkningar klimat och fasadkonstruktion.