ACC har bistått med fasadbeskrivning, samt kontroll under produktionsfasen och besiktning.