ACC har bistått med fasadbeskrivning samt utför bländningsanalys och under byggfasen kommer vi även besiktiga fasaden.