Projektering glas och bärstruktur

Projektering glas och bärstruktur

Målgrupp: Fasadentreprenörer, Glasentreprenörer, Konstruktörer, Arkitekter, Byggherrar

 

 

  

ACC stöttar dig med allt från rådgivning till hållbarhetskrav

Vi på ACC kan stötta med allt från rådgivning vid val av infästnings- och glasningssystem, till dimensionering och färdigprojektering av alla typer av glasade konstruktioner som uppfyller projektets funktionskrav, hållbarhetskrav och övriga mål.

Vi jobbar med och dimensionerar primärstomme av trä, stål, aluminium, glas eller inspända rod-system samt med inklädnader av såväl enkelglas som isolerrutor. Allt fler byggprojekt sker enligt någon av de kända miljöcertifieringssystemen där vi med vår kompetens projekterar och dimensionerar efter dessa omfattande målsättningar för att uppfylla god kvalitet samt alla aspekter av hållbarhet som ingår. Vi dimensionerar bult- och svetsförband inom den egna, men även till den kringliggande, strukturen. Till projektets övriga konstruktörer kan vi leverera de reaktionskrafter som uppstår i mötet med kringliggande konstruktion.

All typ av projektering

Vid dimensionering arbetar vi givetvis enligt gällande svensk standard och tar fram förutsättningar gällande terrängtyper, val av säkerhetsklasser och framtagande av laster och lastkombinationer. Dimensioneringar utförs med hjälp av högkvalitativa simuleringsprogram med finit elementmetod (FEM).

I tidiga skeden kan en preliminär dimensionering säkerställa att rätt kvalitet och kvantitet av material kommer med i en kostnadskalkyl. Med fördel kan vi även i detta skede stötta med att se över indelningen av glas så att de mest optimala storlekarna uppnås med tanke på allt från produktion, tillverkning och montage, till fasadens isolerande förmåga (u-värde).

Vi utför all typ av projektering i byggprocessens alla olika skeden, i 2D och/eller 3D.

Dimensionering primärstomme av stål, limträ, aluminium eller annat material samt dimensionering av infästningar/knutpunkter.
Glasdimensionering enkla och avancerade bärande glaskonstruktioner och glasräcken.
Upprättande av dimensioneringsrapporter.
Projektering i 2D eller 3D: tekniska detaljer, anslutningsdetaljer, fasaduppställningar.
Upprättande av dimensioneringsrapporter.
Upprätta bygghandlingar, tillverkningsritningar och relationshandlingar för utförandeentreprenad
Upprättande av dimensioneringsrapporter.
Upprätta bygghandlingar, tillverkningsritningar och relationshandlingar för utförandeentreprenad
Kondensriskanalys, U-värden och köldbryggeanalys för ett detaljsnitt, för ett fönster och/eller för en hel konstruktion.
Kondensriskanalys, U-värden och köldbryggeanalys för ett detaljsnitt, för ett fönster och/eller för en hel konstruktion.

Kontaktpersoner Projektering glas och bärstruktur

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Daniella Blenke

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 94
Mobil: 072-540 28 15
E-post: daniella.blenke@acc-glas.se

Anneli Davidsson

Konstruktion och Design
Tel: 040-618 09 72
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson@acc-glas.se

Referensprojekt C4 Shopping

Arkitektens vision 2015

Glasprojektörens modell av stål och glas år 2016

Färdigställd entré invigd 2018

Referensprojekt Projektering Glas och Bärstruktur