Projektering glas och bärstruktur

Projektering glas och bärstruktur

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Arkitekter, Byggentreprenörer och Projektledare

Vi på ACC kan stötta med allt från rådgivning vid val av infästnings- och glasningssystem, till dimensionering och projektering av alla typer av glasade konstruktioner.

Vi jobbar med och dimensionerar profilstrukturer i till exempel stål, aluminium och trä samt med inklädnader med såväl enkelglas som isolerglas. Vi dimensionerar bult- och svetsförband inom den egna, men även till den kringliggande, strukturen. Till projektets övriga konstruktörer kan vi leverera de reaktionskrafter som uppstår i mötet med kringliggande konstruktion.

Vid dimensionering arbetar vi givetvis enligt gällande svensk standard och tar fram förutsättningar gällande terrängtyper, val av säkerhetsklasser och framtagande av laster och lastkombinationer.
Dimensioneringar utförs med hjälp av högkvalitativa simuleringsprogram med finit elementmetod
(FEM).

    

I tidiga skeden kan en preliminär dimensionering säkerställa att rätt kvalitet och kvantitet av material
kommer med i en kostnadskalkyl. Med fördel kan vi även i detta skede stötta med att se över
indelningen av glas så att de mest optimala storlekarna uppnås med tanke på allt från produktion,
tillverkning och montage, till fasadens isolerande förmåga (u-värde).

Vi utför all typ av projektering i byggprocessens alla olika skeden, i 2D och/eller 3D.

  • Dimensionering bärstruktur: stomme av stål, limträ, aluminium eller annat material.
  • Dimensionering av glas och infästningar/knutpunkter.
  • Dimensioneringsrapporter
  • Projektering i 2D eller 3D: tekniska detaljer, fasaduppställningar och sektioner
  • Upprätta bygghandlingar, tillverkningsritningar och relationshandlingar
  • U-värden: för ett detaljsnitt, för ett fönster och/eller för en hel konstruktion

Kontaktpersoner 

OLIVIER DE ROOIJ

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij
Region: Göteborg

DANIELLA BLENKE

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 94
Mobil: 072-540 28 15
E-post: daniella.blenke
Region: Göteborg

Kontaktformulär

Referensprojekt C4 Shopping

Arkitektens vision 2015

Glasprojektörens modell av stål och glas år 2016

Färdigställd entré invigd 2018

Fler referensprojekt projektering glas och bärstruktur