ACC har bistått med rådgivning när det gäller utformning av fasaden. ACC har gjort ett förfrågningsunderlag för fasaden och stötter i upphandling av fasadentreprenör. Under bygghandlingsprojekteringen jobbar ACC som sakkunnig fasad med granskning av handlingar som tas fram av fasadentreprenören.