Artiklar

SBUF 12996 Slutrapport Förstudie Dagsljusstandard
Denna rapport utgör redovisning av SBUF-projekt 12966 “Förstudie dagsljusstandard” och avrapporterades i maj 2015.

Glasprofilsystem i låglutande tak
Artikel om glasprofilsystem i låglutande tak. Ska man välja glasprofilsystem med fogning eller täcklock? Det finns för- och nackdelarmed båda systemen.

Artikel Semcon tidningen GLAS
ACC var med och projekterade Semcon huvudkontor i Göteborg, läs mer här i artikeln i tidningen GLAS.

Seminarieprogram Glas i en hållbar utveckling (extern länk)
Talare var bland annat Markus Schwarz från Snøhetta Arkitekter, Thorbjörn Laike från Lunds Tekniska Högskola och Catarina Warfvinge från Bengt Dahlgren/SGBC

Välkommen på seminariet Glas i en hållbar utveckling (PDF-dokument, 483 kB).
ACC arrangerar seminariet ”Glas i en hållbar utveckling”, oktober 2013.

Glasade konstruktioner – Skydd mot inbrott (PDF-dokument, 399 kB)
Artikel i tidningen GLAS av ACC, december 2008.

ACC Startas (PDF-dokument, 1 100 kB)
Artikel om när ACC Glasrådgivare startades år 1988.

Polishuset Kronoberg – dubbelskalfasad (PDF-dokument, 150 kB) Polisfastigheter Sverige AB uppför ett kontorshus med dubbelskalsfasad i glas. Genom att spalten endast är 180 mm vinns uthyrbar lokalyta, konstruktionen förenklas och kostnaderna blir väsentligt lägre än för en traditionell dubbelskalsfasad med gångbryggor.

Information om dubbelskalfasader (PDF-dokument, 1 800 kB)
Grundläggande principer och exempel.

Dubbelskalfasader – teknik och ekonomi (PDF-dokument, 670 kB)
Tekniska och ekonomiska krav och möjligheter.

Projekt 2004 (PDF-dokument, 1 400 kB)
Exempel på projekt med nytänkande och uppmärksammande glaskonstruktioner.

Rätt fönsterval nyckeln till bra inomhusklimat (PDF-dokument, 1 050 kB)

Artikeln Bygga med glas (PDF-dokument, 1 250 kB)
En artikel om glas i funktion.

Boken Bygga med glas (PDF-dokument, 5 000 kB)
Bok om glasbyggande av Per-Olof Carlson från 2005 och reviderad 2009. Här är den reviderade versionen. 101 sidor. Boken finns även att köpa på Glasbranschföreningens hemsida.

Boken Bygga med metall & glas (extern länk)
Bok om glasbyggande av Per-Olof Carlson från 2008. Finns att köpa i bokhandeln.