NYA MEDARBETARE!

Vi välkomnar Hanne, Pedro till ACC i Stockholm och Prasanth till ACC i Oslo. Hanne och Pedro kommer att arbeta med klimat- och dagsljusfrågor på Stockholmskontoret och Prasanth med konstruktion på Oslokontoret. Välkomna!

ACC om dagsljus i PLAN

Hur påverkas dagsljus i allt tätare städer? ACC har tillsammans med DT-Arkitektur fått i uppdrag att ta fram ett enkelt verktyg för bebyggelseplanering där fokus ligger på att få in tillräckligt med dagsljus i bostäder och kontor. Läs artikeln i PLAN om resultatet här: PLAN nr4 2016

ACC söker specialist inom solavskärmning!

ACC, Skandinaviens ledande  glas- och fasadkonsult söker en specialist inom solavskärmning, har du erfarenhet inom solavskärmning och är redo för nya utmaningar? Vi kan ge dig möjlighet att arbeta i en nyckelroll där dina kunskaper efterfrågas och värderas högt på marknaden. Du kommer att arbeta med lösningar som aldrig varit så aktuella som idag i

Läs mer ->

Designing for highly glazed, naturally ventilated, transitory spaces; A case study

A sophisticated study was carried out to inform design in a naturally ventilated, transitory space with high occupant activity levels; a fully glazed staircase of a parking house. Within very limited budged we managed to provide a relatively inexpensive and low maintenance solution that will improve the occupant experience and provide a uniform thermal environment.

Läs mer ->

Sveriges största och säkraste plusenergihus

ACC har varit med och projekterat Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. ACC har bistått med val av glaskombinationer med stort fokus på värmeisolering eftersom RPC är ett plusenergihus. Vi har även bistått med komfort i form av solskydd, skalskydd, brandskydd och skottsäkerhet. Vi har beräknat av u-värden för glas och profiler samt dimensionerat glastjocklekar. Läs artikeln om Rättspsykiatriskt centrum genom att klicka på länken:

Läs mer ->