Designing for highly glazed, naturally ventilated, transitory spaces; A case study

A sophisticated study was carried out to inform design in a naturally ventilated, transitory space with high occupant activity levels; a fully glazed staircase of a parking house. Within very limited budged we managed to provide a relatively inexpensive and low maintenance solution that will improve the occupant experience and provide a uniform thermal environment.

Läs mer ->

Sveriges största och säkraste plusenergihus

ACC har varit med och projekterat Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. ACC har bistått med val av glaskombinationer med stort fokus på värmeisolering eftersom RPC är ett plusenergihus. Vi har även bistått med komfort i form av solskydd, skalskydd, brandskydd och skottsäkerhet. Vi har beräknat av u-värden för glas och profiler samt dimensionerat glastjocklekar. Läs artikeln om Rättspsykiatriskt centrum genom att klicka på länken:

Läs mer ->

Artiklar

SBUF 12996 Slutrapport Förstudie Dagsljusstandard Denna rapport utgör redovisning av SBUF-projekt 12966 “Förstudie dagsljusstandard” och avrapporterades i maj 2015. Glasprofilsystem i låglutande tak Artikel om glasprofilsystem i låglutande tak. Ska man välja glasprofilsystem med fogning eller täcklock? Det finns för- och nackdelarmed båda systemen. Artikel Semcon tidningen GLAS ACC var med och projekterade Semcon huvudkontor i

Läs mer ->

En genomgång av svenska dagsljuskrav

I maj 2015 avrapporterades ett SBUF-finansierat projekt ”12966 Förstudie dagsljusstandard”. Förstudien har syftat till att beskriva historik, dagsläge och framtida utvecklingsbehov för tolkning av dagsljuskravet ”god tillgång till direkt dagsljus” i Boverkets byggregler (avsnitt 6:322). Målet är en moderniserad dagsljusstandard i en tid då ökad energiprestanda och stadsförtätning kan riskera att minska människors tillgång till

Läs mer ->

Välkommen Jardar

Vi välkomnar Jardar Nordeng till ACC! Jardar kommer att vara regionansvarig för den Norska marknaden och stationerad i närheten av Oslo. Jardar bidrar med gedigen erfarenhet från branschen, nu senast från SAPA i rollen som teknisk specialist och salgsingenjör, innan dess från Pilkington som specialist inom bland annat brandglas. Vi ser fram emot 1:a juni

Läs mer ->