Projekt kv. Murmästaren 3, Länsstyrelsens gamla ämbetshus på Hantverkargatan 29 ritad av Axel Lindegren och invigd 1926, är idag Anna Whitlocks gymnasium.

För ACC Glas och Fasadkonsult omfattade detta ett fönsterprojekt med varsam fönsterrenovering av samtliga fönster i hela fastigheten. Att Murmästaren sedan vann ”Årets Stockholmsbyggnad” i år 2019 är ACC väldigt glada för! ACC projekterade och upprättade tekniska handlingar (AB04) för denna fönsterrenovering.

Med strikta krav på det antikvariska, akustik från gatan och inte minst u-värden så tog vi fram en passande lösning för att åstadkomma ett vinnande koncept med minsta åtgärder på de vackra befintliga fönstren.
Det blev mycket lyckat!
#ACCglasochfasadkonsult

Foto: Åke E:son Lindman