Idag förbereder vi vårt showroom för visning och jämförelser av olika glastyper för ett större projekt i Stockholm med byggherre och arkitekt. Alltid intressant att jämföra glasen sida vid sida med och utan solavskärmning.