Första fasadelementen på plats på Gårda Vesta. Huset ligger längs E6-an i Göteborg och får, vad jag vet, den första explosion- och brandsäkra elementfasad i Sverige. Riktig bra U-värde också. Fasaden består av isolerglas och beklädnadsplåt av Cortén. Höjden blir 100m och därmed, en stund, stadens högsta kontorshus.