Nu tittar vårsolen fram och solavskärmningen börjar aktiveras eller behövas. Vi på ACC har lång erfarenhet och djup kunskap inom solens inverkan på inneklimatet och hur solavskärmningen med dess styrning, i kombination med olika glastyper, hjälper till att hantera inneklimatet. En vanlig felkälla i många olika projekt är styrningskriterier för solskyddsanläggning. Låt Oss hjälpa Er till en optimerad anläggning för inneklimatet!

Kontakta Oss för mer info om hur vi kan hjälpa er!