Tjänster

Vi på ACC arbetar för att förenkla och säkra kvalitet vid projektering, byggande och förvaltning av glasade konstruktioner.

ACC är ofta involverade som oberoende part från tidig projektering till upphandling, byggledning och besiktning för att hjälpa involverade parter att få väl fungerade glasade konstruktioner.

Förstudie
 • Rådgivning och inventering
 • Systemvalsutredning
 • Budgetkalkyl
 • Tekniska beräkningar
Projektering
 • Systemhandling
 • Klimatberäkningar
 • Miljöcertifiering
 • Dimensionering
Upphandling
Visa/Dölj översikt
 • Teknisk support och stöd
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektledning
 • Sakkunnig
Byggskede
 • Bygghandling
 • Projektledning
 • Kontroll på plats
 • Miljöklassning
Förvaltning
 • Besiktning
 • Skadeutredning
 • Termografering

Tjänster