Vem anlitar ACC?

ACC anlitas för såväl nyprojektering som för ombyggnad av fastigheter samt som skadeutredare där fel och brister uppkommit efter entreprenadens färdigställande. ACC utför avsyningar under pågående glasentreprenad samt arbetar som besiktningsmän. ACC anlitas av övriga konsulter för samarbete beträffande klimat, skydd (sak, brand, ljud, person, m.m.), installationer för brandgasventilation och för solskydd. ACC arbetar även med miljöstyrning, utredningar och utbildning inom miljöområdet.

Våra uppdragsgivare återfinns i byggbranschen hos:

  • Byggherrar
  • Projektledarföretag
  • Fastighetsförvaltare
  • Arkitekter
  • Byggkonstruktörer
  • VVS-konsulter
  • Byggentreprenörer
  • Övriga entreprenörer
  • Branschorganisationer
  • FoU-organisationer