Hållbarhetspolicy

Hållbarhet för oss innebär att vi genom våra projekt och i vår dagliga verksamhet tillsammans arbetar för att bidra till ett bättre klimat, effektiv resurshantering, en god totalekonomi och en bra arbetsmiljö präglad av jämlikhet. Vi utvecklar våra metoder kontinuerligt för att bidra till ett mer hållbart glasat samhälle och öka vår egen hållbarhetskompetens.

Vi vill med vårt arbete bidra till FN:s 17 globala mål.

Vi arbetar dagligen med att uppnå följande:

Ekologiskt:
Vi synliggör för våra kunder vilken miljöpåverkan olika val av system, leverantörer och entreprenörer
innebär för att hjälpa de hitta den bästa lösningen med deras förutsättningar och önskemål utan att andra aspekter blir lidande. Vi hushåller med våra resurser och gör medvetna hållbara val vad gäller IT, resor och förbrukningsinventarier inom vår dagliga verksamhet.

Ekonomiskt:
Vi beaktar alltid kundens ekonomiska ramar och mål i alla byggskeden där vi med oberoende kompetens väger in ekonomi i våra hållbara förslag, som en del av ekologisk- och social hållbarhet. Vi vårdar våra kundkontakter och finns där för nya kunder.

Socialt:
Vi föreskriver produkter och material som tillverkats under goda arbetsförhållanden och väljer bort
motsatsen. Våra glasade fasader bidrar till ett trivsamt samhälle.
Vi trivs ihop på vår arbetsplats där vi står för allas rättigheter, jämställdhet, respekt, god hälsa,
ergonomi och säkerhet. Våra medarbetare utvecklas tillsammans med erfarna och nya kollegor.

Genom ovanstående målsättningar förstärker vi vårt nutida och framtida samhällsansvar med väl
avvägda lösningar som inkluderar miljöpåverkan, god ekonomi och etiska arbetsförhållanden.
Vi behandlar varje projekt unikt för att projektera, bygga och förvalta glas och fasader som håller vad de lovar och som håller över lång tid till våra framtida generationer.