FN:s 17 Globala mål

Vi vill med vårt arbete bidra till FN:s 17 globala mål.

Därför har vi valt ut de som vi kan påverka mest med vår verksamhet vilket för oss är åtta mål:

  • Jämställdhet
  • Hållbar energi för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Hav och marina resurser
  • Ekosystem och biologisk mångfald