Hållbarhet hos ACC

Vad är hållbarhet för oss?
Hållbarhet för oss innebär att vi genom våra projekt och i vår dagliga verksamhet tillsammans arbetar
för att bidra till ett bättre klimat, effektiv resurshantering, en god totalekonomi och en bra
arbetsmiljö präglad av jämlikhet. Vi vill med vårt arbete bidra till FN:s 17 globala mål.

Vi uppnår detta genom våra tre interna värdeord:

 • Vi har koll: Teknisk hög kvalitet, ”state of the art” beräkningar och analyser. Vi är nyfikna och
  lär oss snabbt ny teknik och anpassar lösningarna för vad som passar ditt projekt.
 • Starka tillsammans: Vi har specialister med djup kompetens som tillsammans tar fram den
  bästa lösningen för just ditt projekt. Bra samarbete med dig som kund, alla involverade i
  projekten och leverantörerna för att
 • Vi gör det enkelt: Rätt indata till projekten, lättlästa rapporter och tydliga
  rekommendationer av hållbara lösningar inom glas och fasad till våra kunder.

Hållbarhet i våra tjänster
Vi ser en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor och en efterfrågan på hållbara glas och fasader. Genom vår breda kompetens inom design och konstruktion samt inomhusklimat och dagsljus har vi möjlighet att tillsammans med våra kunder utveckla hållbara glas- och fasadkonstruktioner som bidrar till såväl en god totalekonomi i projekten som minskade koldioxidutsläpp, ett mer effektivt utnyttjande av resurser och en god arbetsmiljö.

Tillsammans med kunden gör vi aktiva avvägningar och val med hänsyn till projektets ekonomi,
miljön och välplanerade samhällen.

Vi ser helhetligt på glas och fasad från ”ax till limpa” och har en samlad kompetens för att säkra alla
skeden:

 • hur de ska projekteras och byggas
 • hur de uppfyller aktuella lagar och regler samt projektets ramar, mål och krav
 • hur de påverkar brukarna i byggnaden
 • hur de handlas upp och kravställs samt hur de installeras och utförs under byggskede
 • hur de ska förvaltas över tid, håller vad de lovar och håller över lång tid till framtida generationer.

Hållbarhet på våra kontor
En förutsättning för att vi ska ha möjlighet att fortsätta att utvecklas som företag och även långsiktigt kunna möta våra kunders efterfrågan på hållbara glas- och fasadkonstruktioner, är att vi som arbetar
på ACC är måna om vår egen och våra kollegors välmående och att vi arbetar på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs. Det gör vi genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
enligt aktuella krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav som kommer från exempelvis våra
medarbetare.

Några exempel på hur vi arbetar för att upprätthåll en god arbetsmiljö på våra kontor är:

 • vid val av arbetsutrustning beaktas varje medarbetares enskilda behov för att upprätta en
  god ergonomi, en god fokusmiljö och annat som väcker vår kreativa förmåga
 • alla medarbetare har tillgång till företagshälsovård och uppmuntras till att aktivt ägna sig åt
  hälso- och friskvård
 • vi inkluderar alla i vårt arbete och arbetar med öppenhet, respekt och jämlikhet där vi som
  arbetar tillsammans är av blandade åldrar och kön, vi kommer från olika ursprung och vi vurmar för allas olikheter och likheter
 • mobbning, diskriminering eller trakasserier accepteras inte och motarbetas aktivt

Vi arbetar även aktivt för att minska vårt eget miljöavtryck, bland annat genom att:

 • vi som arbetar på ACC uppmuntras att åka kommunalt eller att cykla till jobbet tack vare cykelbidrag samt lånecyklar
 • vi kan, för arbete på längre distanser, nyttja den bilpool vi är anslutna till som drivs på förnybar energi
 • de inköp vi gör till våra två kontor väljs med omsorg där miljömärkt, lågenergilösningar, ekologiskt och
  närproducerat premieras
 • vi källsorterar det avfall som vi skapar och fraktionerna hämtas av fossilfria bilar
Hållbarhetspolicy
Utgångspunkterna för vårt hållbarhetsarbete beskrivs i vår hållbarhetspolicy.