Vi på ACC använder 3D-ritningar för att visuellt beskriva omfattande detaljer för våra uppdragsgivare, exempelvis arkitekter och byggentreprenörer. Vi tar fram 3D-renderingar i samband med 2D-sektioner och textbeskrivningar.

Vi pekar ut ofta förekommande riskområden och speciellt komplexa detaljer vilket skapar samförstånd och bra beslutsunderlag.

Vi gör 3D visualisering för exempelvis:
• Teknisk visualisering av glas- och fasadlösningar
• Sprängritning som redovisar monteringsanvisning
• 3D teknisk digital “mock-up” av fasader
• Renderingar för utvärdering av alternativa glastyper för en given fasad med utgångspunkt i projektets 3D-modell och glasens spektraldata.

Kontaktpersoner

ANNELI DAVIDSON

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 93
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson

Agne Laurinaviciute

Konstruktion och Design
Utvecklingsansvarig
Tel: 08-556 183 80
Mobil: 070-554 75 67
E-post: agne.laurinaviciute

PEDRO AJENJO VALLÉS

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 85
Mobil: 070-266 26 71
E-post: pedro.ajenjo