ACC var med och projekterade Semcon huvudkontor i Göteborg, läs mer här i artikeln i tidningen GLAS. Artikel Semcon tidningen GLAS