ACC samlar som glaskonsult övriga tekniska konsulters krav på de glasade konstruktionerna i en samordnad beskrivning för delentreprenaden glasade konstruktioner.
När samtliga frågeställningar har utretts upprättas en beskrivning som tillsammans med ACC ritningar eller A- och K-ritningar utgör förfrågningsunderlaget.

ACC upprättar förteckning över presumtiva glasentreprenörer.

• Att vara stöd och förstärkning till beställare och konsultgrupp
• Komplett beskrivning för glasade konstruktioner upprättad av specialister med kompetens inom gällande standarder, toleranser och materialkrav blir komplement till Glasritningar, A-ritningar och AF-del
• Rätt kvalitetskrav på glas, fasad, toleranser och samling av alla funktionskrav
• Enklare och tydligare för entreprenörerna att lämna likvärdigare anbud
• Bättre underlag för en enklare tydligare upphandlingsprocess

Exempel på beskrivningar:
• Fönsterbeskrivning
• Beskrivning glasade konstruktioner
• Beskrivning solavskärmning och styr
• Fönsterrenoveringsprogram

Kontaktpersoner

Tobias Bjernér

Fasadkonsult, Kvalitetsansvarig och Partner
Tel: 08-556 183 82
Mobil: 070-271 69 88
E-post: tobias.bjerner@acc-glas.se

Olivier De Rooij

Regionansvarig Göteborg, Fasadkonsult och Partner
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Anders Jämtfjäll

Fasadkonsult, Besiktningsman och Partner
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall@acc-glas.se