Inom dagsljussimulering är bländningsanalys en egen kategori med specifika parametrar och mätvärden. I och med ett ökat fokus på den visuella komforten för brukaren/människan samt en önskan om allt större glaspartier – har fenomenet bländning börjat få mer uppmärksamhet i Sverige.

ACC har lång och unik erfarenhet av bländningsanalys. Våra välutbildade specialister använder avancerade system och tillvägagångssätt. Med rumslig bländningsanalys lokaliserar vi snabbt och exakt var samt när vi riskerar bländning. Vi processar, analyserar och skapar en rapport till våra uppdragsgivare. Vid behov samarbetar vi med övriga experter inom fasad, solavskärmning, U-värde, dagsljus, termisk komfort och konstruktion. Vi belyser eventuell problematik och rekommenderar lösningar.

Inom bländningsanalys utför ACC bl.a. följande uppdrag:

· I tidig projektering utformar vi fasader som skyddar från bländning utan att kompromissa med mängden dagsljus och/eller utsikt för brukarna. Den visuella komforten är viktig, framför allt i kontorsbyggnader där man tillbringar många timmar. T.ex. lyfts detta fram i Arbetsmiljöverkets anvisningar för utformningen av arbetsplatsen. Med exempelvis rätt val av solavskärmning undviks att skyddet aktiveras för ofta eller är för täckande. Vi hjälper till med helhetslösningar.

· Bländningsstudier kan användas för certifieringar av BREEAM och LEED samt för att uppfylla EU-standarden SS 17037:2018.

· Vi utför analyser för att minimera bländningsrisken som fastigheten i sig kan utgöra på omgivande fastigheter, verksamheter etc. Exempelvis p.g.a hög-reflekterande metall, visst fönsterglas och dylikt i fasadens ytterhölje.

· Inom den externa analysen tar vi även fram avancerade beräkningar för att minimera byggnadens bländningsrisk på generell infrastruktur: t.ex. så ej förbipasserande fordons chaufförer/piloter bländas (helikoptrar, tåg, lastbilar, bilar etc). Exempelvis kan vi bedöma sannolikheten för att piloter påverkas av glans/bländning orsakad av direkt solreflektion från byggnaden (ffa vid flygplaster / sjukhus).

*jämför “Walkie Talkie building” i London och “Nasher Sculpture Center” i Dallas.

Kontaktpersoner

Mihail Todorov

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 138 83
Mobil: 079-067 67 73
E-post: mihail.todorov@acc-glas.se

Paul Rogers

Ansvarig Dagsljus och Certifiering, Partner
Tel: 08-556 138 80
Mobil: 076-526 86 43
E-post: paul.rogers@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se