ACC:s professionella byggledning tar hand om projektet från inköpsfas, detaljprojektering till färdig fasad på plats. Vi är experter på glasade fasader, glastak, special- eller skräddarsydda lösningar samt installation.

Genom vår kunskap och erfarenhet utvärderar vi olika anbud samt ger råd om bäst lämpade fasadentreprenad via våra oberoende leverantörer. Flera av våra anställda har berikande erfarenhet av stora projekt och fasadentreprenad utomlands och i Sveriges. Redan från start förstår vi vikten av att planera för logistik, montage, service och underhåll. Detta för att säkerställa en mer realistisk projektbudget.

Byggledaren planerar och koordinerar olika leverantörer och aktörer under hela byggnationsprocessen. Vi kontrollerar att leverans samt montage stämmer överens med tidsplanen. Flaggar för avvikelser som kan orsaka merkostnader, förseningar, avkall på funktion eller kvalitet. Vi gör avstämningar och besiktningar under hela processen.

Här exempel på vad ACC utför under bygglednings olika faser:

Anbudsgenomgång och planering
• Hjälper till att ta fram en anpassad lista över lämpliga fasadentreprenörer för det specifika projektet
• Utvärderar och jämför inkommande anbud avseende teknisk prestanda, kravbild och effekter av avsteg från föreskrifter
• Utvärderar fasadentreprenörers kompetens och möjligheter att utföra projektet i tid samt till god kvalitet

Under byggprojektering
• Planerar för logistik och installation, under designfasen
• Utreder bästa installationsmetod baserat på kostnads- och tidseffektivitet
• Arbetsberedning och riskbedömning
• Tar fram/ger råd kring en detaljerad tidplan för fasadinstallationen

Uppföljning på plats
• Utför regelbundna kontroller, under installationstiden
• Kontrollerar kostnad och tid för fasadentreprenaden
• Samordnar mellan projektets olika parter
• Kontrollerar kostnad, effektivitet och nödvändighet (ÄTA)
• Gör uppföljning av egenkontroller
• Ger olika alternativ på installationsutrustning

Slutresultat
• Färdig fasad med hög kvalitet i enlighet med föreskrifter, gällande regler och praxis
• Färdigställande enligt tidsplan
• Mindre risk för problem vid slutbesiktning
• Kostnadskontroll genom hela projektet

ACC:s samlade kunskap inklusive ansvarstagande är gynnsamt för hela projektets ekonomi, tidsplan och kvalitet.

Kontaktpersoner

Anita Haczek

Fasadkonsult och Byggledare
Tel: 08-556 183 89
Mobil: 070-088 80 27
E-post: anita.haczek@acc-glas.se

Anders Jämtfjäll

Fasadkonsult, Besiktningsman och Partner
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall@acc-glas.se