ACC har ett av Sveriges bästa team inom området Dagsljus. Vår toppexpert Paul Rogers har haft en nyckelroll i att utveckla och ta fram nya riktlinjer för Sweden Green Building Council samt är deras sakkunniga angående dagsljusfrågor. Han är också sakkunnig för Svanen miljömärkning. Paul Rogers har varit delaktig i National Review Board CEN European daylight standard 17037:2018 och är huvudförfattare till rapporterna ”Moderniserad dagsljusstandard / SBUF” och Förstudie Dagsljusstandard / En genomgång av svenska dagsljuskrav SBUF”. I och med hans specialistkunskap, en av få i Sverige, är Paul en flitigt anlitad föredragshållare i näringslivet samt föreläser på bl.a. KTH.

I Boverket och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Om arbetsplatsens utformning” AFS 2020:1 har behovet av dagsljus äntligen fått ökat fokus. I Sverige utgår ofta beställaren från BBR eller någon certifiering där det krävs en miniminivå dagsljus i varje vistelserum. Vi har dock märkt en ökad nyfikenhet och förståelse. Exempelvis för kontorsfastigheter där man nu alltmer utgår från människans behov och beteenden.

I uppdragen har vi en styrka av vår samlade inhouse kompetens från ingenjörer till arkitekter, projektledare och strategiska rådgivare. Vi är ofta rådgivare åt arkitektbyråer, fastighetsutvecklare, entreprenörer och kommuner – i byggnationers olika faser:

• Vi är rådgivare i tidig planeringsprocess. Under detaljplanskedet tar vi fram kostnadseffektiva simuleringar och dagsljusanalyser. Vi laborerar med byggnadsvolymer i förenklad geometri och säkerställer direkt solljus och dagsljus på exempelvis blivande fasad, torg eller park. Med oss i uppdragen har vi erfarenhet av tidigare projekts möjligheter och alternativ.

• Vi tar fram underlag för certifieringsprocessen. Vi har gedigen erfarenhet av stora modeller med robust beräkningsresultat. Detta görs även för bygglovsärenden. När det kommer till miljöcertifieringar är det framför allt för BREEAM, LEED, SS 17037 och WELL Building Standard.

• Förutom standard metoder och verktyg utvecklar vi själva ständigt nya program/script som anpassas efter uppgift.

Våra specialister ger råd kring fasadoptimering, glastyper, solskydd, termisk komfort, övertemperaturer, bländning m.m. Vi har ett globalt nätverk av både akademisk expertis och oberoende leverantörer. Vid behov tar vi fram skräddarsydda lösningar.

Nedan en detaljerad förteckning på vad ACC brukar konsultera inom när det kommer till Dagsljus, Solljus, Solvärmelaster och Bländning:

• Strategisk rådgivning
• Beräkningar och rapporter (miljöcertifieringar och BBR)
• Komplexa beräkningar t.ex. bländningsstudier för flygplan/helikoptrar
• Föreläsningar
• Förhandlingar med kommuner (detaljplan, bygglov, startbesked, befintliga fastigheter)
• Historiska byggnader (byte av takfönster gör vi i vår konsultation komplexa beräkningar kring ljusreflexer, solvärme, dagsljuskvalitet)
• Expertvittne i rättegångar kring dagsljus, solljustillgång eller bländning

Läs gärna följande skrifter av vår expert Paul Rogers:

Kontaktpersoner

Paul Rogers

Ansvarig Dagsljus och Certifiering, Partner
Tel: 08-556 138 80
Mobil: 076-526 86 43
E-post: paul.rogers@acc-glas.se

Mihail Todorov

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 138 83
Mobil: 079-067 67 73
E-post: mihail.todorov@acc-glas.se