Vår kompetens inom glas, fasader och inomhusklimat gör att dubbelskalsfasaden är en naturlig del av ACC:s kärnverksamhet. Detta är vår hemmaplan och vi har lång erfarenhet av att projektera dubbelskalsfasader.

Dubbelskalsfasaden innebär möjligheter för ett härligt ljusinsläpp och en slags kontakt med naturen utanför, vilket skapar välmående. För att lyckas med dubbelskalsfasaden krävs en väl avvägd balans mellan ljusinsläpp och blockerande av solvärme. Därtill krävs en god vädring av luftspalten som säkerställer att dubbelskalsfasaden ej blir för varm under årets soliga och varma perioder. Vi hjälper er med detta och säkerställer att fasaden får en god funktion och ekonomi under lång tid.

Exempel på vad vi på ACC kan bidra med:
• Systemval och produktval samt utförande i förhållande till behov och projektspecifika krav.
• Solstudier och beräkningar av effekten av en eller flera föreslagna typer av glastyper och solskydd.
• Dimensionering av erforderlig vädring av fasaden
• Beskrivningar för olika projektstadier: systemhandling, bygghandling, teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag.
• Granskning av anbud inför upphandling.
• Besiktning, mätning, analys samt förslagsåtgärder vid befintliga underpresterande dubbelskalsfasader

Kontaktpersoner

Johannes Persson

Ansvarig Inomhusklimat
Tel: 08-556 183 79
Mobil: 073-025 08 43
E-post: johannes.persson@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se

Lars-Åke Almstedt

Senior Rådgivare och Specialist inomhusklimat
Tel: 08-556 183 72
Mobil: 070-518 38 50
E-post: lars-ake.almstedt@acc-glas.se