En härlig dag för en förbesiktning! Landvetter växer på alla håll och ett nytt hotell för resenärerna byggs i den norra änden av terminalbyggnaden. ACC gör fortlöpande besiktningar för att säkerställa kvalitet och underlätta för entreprenörerna att åtgärda eventuella brister på ett tidigt stadium.
Trevlig helg!