Vi på ACC har kvalificerad kunskap inom strukturanalysen. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar till avancerade/extraordinära konstruktioner.

Vi hanterar allt från komplexa geometrier till svårbegripliga fysikaliska fenomen, såsom resonans eller lufttryck från helikopterrotor, till exceptionella lastförhållanden.
I sistnämnda med fokus på explosioner samt konstruktioners förmåga att stå emot dessa. Explosionslast är ytterst svårhanterlig till sin karaktär eftersom fenomenet är samtidigt dynamiskt och olinjärt, vilket markant ökar kraven som ställs på beräkningsmodelleringens exakthet.

Som branschledare inom området explosion tar vi på vetenskaplig grund fram; verklighetsenliga beräkningsmodeller av konstruktioners responsbeteende under explosionsförlopp. Detta med matematiskt lagda säkerhetsmarginaler, därmed kan vi tillhandahålla ekonomiska explosionsåtgärder – ofta till färre konsulttimmar.

Vi på ACC har kvalificerad kunskap inom strukturanalysen. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar till avancerade/extraordinära konstruktioner.

Vi hanterar allt från komplexa geometrier till svårbegripliga fysikaliska fenomen, såsom resonans eller lufttryck från helikopterrotor, till exceptionella lastförhållanden.
I sistnämnda med fokus på explosioner samt konstruktioners förmåga att stå emot dessa. Explosionslast är ytterst svårhanterlig till sin karaktär eftersom fenomenet är samtidigt dynamiskt och olinjärt, vilket markant ökar kraven som ställs på beräkningsmodelleringens exakthet.

Som branschledare inom området explosion tar vi på vetenskaplig grund fram; verklighetsenliga beräkningsmodeller av konstruktioners responsbeteende under explosionsförlopp. Detta med matematiskt lagda säkerhetsmarginaler, därmed kan vi tillhandahålla ekonomiska explosionsåtgärder – ofta till färre konsulttimmar.

Kontaktpersoner

Ernest Björklund

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 97
Mobil: 079-067 71 40
E-post: ernest.bjorklund@acc-glas.se

Anneli Davidsson

Konstruktion och Design
Tel: 040-618 09 72
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson@acc-glas.se