ACC är experter på hur fasadens utformning påverkar husets prestanda. I tidigt skede hjälper vi byggherrar och arkitekter med att sätta parametrar för fasaden utifrån estetik, energiprestanda, ekonomi och byggbarhet. Vi har konstruktion och kostnadseffektiva lösningar i åtanke – samt ett framtidsstänk. Vi ger råd kring hållbarhet och CO2-avtrycket; vilken fasadbeklädnad man ska satsa på om man vill bygga med minsta möjliga klimatpåverkan.

Fasadoptimeringen ingår i alla projekt vi utför, och har så gjort sedan 1988. Förr var det mycket fokus kring uppvärmning, nu är paletten och utmaningarna väldigt mycket större och stimulerande. Angreppssättet är detsamma, men antalet och typen av parametrar varierar. Vi bevakar alltid aspekter som uppvärmning, övertemperaturer, bländning och minskning av aktiv kyla. Vi väger in fastighetens geografiska läge och antal våningar.

Verksamhetens art samt brukarna som kommer vistas där väger också in i beslutet. Exempelvis är solvärmen och naturligt solljus i fokus när vi konstruerar en fasad till en kontorsfastighet. Vid projektering för ett sjukhus är kanske hygien och insyn viktiga parametrar. För hotell och skolor är buller och fördunkling ofta i prioritet.

Oavsett målbild så är solskyddet med i samtliga beslutsprocesser. Den ökande glasytan är en bidragande del, liksom kraven på energieffektivitet, arbetsmiljö och certifieringar som Miljöbyggnad och Breeam.

Tre viktiga områden inom fasadoptimering som vi på ACC har lång erfarenhet och specialistkompetens inom är:
• Hur man får ihop estetik, ekonomi och miljö
• Energiprestanda: vi tar exempelvis hänsyn till solbanan och U-värdeskrav när vi sätter storlek för fönster och glaspartier, andelen glas/vägg
• Byggbarhet: storlek, mått, vikter, transporter, utbytbarhet av komponenter och material. Vi har kunskap om olika materials möjligheter och begränsningar.

”Människans konstanta strävan efter kontakt med naturen återspeglas tydligt i arkitekturen då nya fasad- och glasmaterial konstant medför nya möjligheter – mer glas helt enkelt.” Olivier de Rooij, Fasadexpert ACC

Inom det övergripande området fasadrådgivning tar vi fram / genomför:
• Beslutsunderlag för val av fasadsystem och material
• Fasadoptimering enligt ovan
• Specifikation, beskrivning och ritningsunderlag samt paketering av handlingar för FU
• Kostnadskalkyl
• Upphandling och utvärdering av anbud
• Oberoende rådgivning och kontroll från anbud till färdig fasad

Vi på ACC är specialister på fasad, projektledning, konstruktion, design, inomhusmiljö och dagsljus. Flera av oss har gedigen erfarenhet från entreprenadsidan av fasad- och solskyddsentreprenader, både när det gäller produktion och tillverkning samt även byggherrens kontrollfunktion. Vi håller oss uppdaterade och ligger i framkant av utvecklingen i branschen. Våra egna experter är en del av samhällsdebatten och föreläser inom t.ex. Fasadoptimering och Dagsljus. Vi har roller i olika branschorganisationer samt goda relationer med fakulteter och professorer i Sverige och internationellt.

Kontaktpersoner

Olivier De Rooij

Regionansvarig Göteborg, Fasadkonsult och Partner
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Mattias Magnusson

Fasadkonsult och Besiktningsman
Tel: 040-618 09 71
Mobil: 070-914 50 79
E-post: mattias.magnusson@acc-glas.se

Anders Jämtfjäll

Fasadkonsult, Besiktningsman och Partner
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se