ACC utreder och säkerställer redan i tidig projektering och designfas rengöring, service och underhåll av fönster, fasad och tak. Vi finner rätt lösning och leverantör för det specifika projektet.

Våra kompetenta projektledare samverkar genom projektet med våra inhouse specialister på design, konstruktion och underhåll. Vi nyttjar vår mångåriga erfarenhetsbank av fasadprojekt och installationer i Sverige samt utomlands. ACC har ett väletablerat nationellt och internationellt branschnätverk.

Ofta anlitas vi för att utföra specialutredningar vid komplicerade lägen, förhållanden, konstruktioner, specialdesign m.m. Några vanliga frågeställningar är:
• Hur ska man kunna tvätta t.ex. ett atriums glaspartier?
• Hur utför man service eller byter ut en enhet?
• Vad händer om något går sönder?
• Behövs en speciell konstruktion tas fram någonstans i byggnaden?
• Vad finns det för kostnader förenade med behoven?

Vi på ACC har både ett helhetstänk och en långsiktighet i våra uppdrag. Vi beaktar säkerhet, funktion, hållbarhet, miljö och ekonomi.

Kontaktpersoner

Anita Haczek

Fasadkonsult och Byggledare
Tel: 08-556 183 89
Mobil: 070-088 80 27
E-post: anita.haczek@acc-glas.se

Mattias Magnusson

Fasadkonsult och Besiktningsman
Tel: 040-618 09 71
Mobil: 070-914 50 79
E-post: mattias.magnusson@acc-glas.se