Dagens kravställningar gällande inomhusklimat & energiprestanda har medfört att fasaden fått en alltmer central roll under projekteringen. För rum med hög andel glas blir detta extra tydligt och val av glas och solskydd samt värme- och kylstrategier blir avgörande för ett lyckat projekt. Det är här ACC:s specialistkompetens behövs: för förståelsen av samspelet mellan fasad och inomhusklimat.

Eftersom olika fasadlösningar påverkar den termiska komforten på olika sätt finns det för- och nackdelar med varje lösning. Vårt mål är att vara lyhörda och hjälpa er med att ta fram den bästa lösningen för just ert projekt.

Vår grupp arbetar brett inom termisk komfort men pga. vår specialistkompetens inom samspelet mellan glas, fasader och inomhusklimat finns det vissa rumstyper vi arbetar extra mycket med. Till dessa hör exempelvis:
• överglasade rum
• ljusgårdar/atrium
• vid fasader liggandes receptioner, kontor, matsalar, mötesrum
• rum innanför dubbelskalsfasader
• förbindelsegångar och trapphus

För ovan nämnda rumstyper arbetar vi ofta även som underkonsulter till VVS- eller energikonsulter.

Exempel på vad vi på ACC kan bidra med:
• Beräkning av termiskt inomhusklimat (sommar- och vinterfallet) för kravställning enligt exempelvis BBR, Miljöbyggnad, LEED samt BREEAM
• Specialistkompetens vid beräkning av inomhusklimat i ljusgårdar
• Specialistkompetens vid beräkning av kallras vid glasade konstruktioner
• Specialistkompetens med CFD-verktyg vid studier av inomhusklimat för komplexa rum
• System- och produktval samt utförande av glas och solskydd i förhållande till behov och projektspecifika krav
• Dimensionering och produktval av vädringsluckor för rum med naturlig ventilation
• Beräkning av kyl- och värmebehov
• Energiutredningar vid val av glas och solskydd
• Besiktning, mätning, analys samt förslagsåtgärder för rum med komfortproblem
• Beskrivningar för olika projektstadier: systemhandling, bygghandling, teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag.
• Granskning av anbud inför upphandling av glas, solskydd och vädringsluckor

Kontaktpersoner

Johannes Persson

Ansvarig Inomhusklimat
Tel: 08-556 183 79
Mobil: 073-025 08 43
E-post: johannes.persson@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se

Lisa Wingö

Inomhusklimat och Dagsljus
Marknadsansvarig
Tel: 031-333 38 92
Mobil: 072-231 92 04
E-post: lisa.wingo@acc-glas.se

Lars-Åke Almstedt

Senior Rådgivare och Specialist inomhusklimat
Tel: 08-556 183 72
Mobil: 070-518 38 50
E-post: lars-ake.almstedt@acc-glas.se