Kallras uppstår vintertid när kall utomhusluft kyler ned fasaden. Inomhusluft som kyls ned av den kalla fasadytan faller mot golvet och strömmar sedan ut över golvet. Om inte detta fenomen förebyggs uppstår problem med den termiska komforten i form av kalldrag eller kallstrålning från fasadytor.

ACC har den kunskap om både glas och inomhusklimat som krävs för att säkerställa ett gott inomhusklimat med avseende på kallras. För studie av kallras arbetar vi även ofta som underkonsulter till VVS- eller energikonsulter.

Exempel på vad vi på ACC kan bidra med:
• Specialistkompetens vid beräkning av kallras vid glasade konstruktioner
• Specialistkompetens med CFD-verktyg vid studier av inomhusklimat för komplexa glasfasader
• Beräkning av termiskt inomhusklimat för vinterfallet för kravställning enligt exempelvis BBR, Miljöbyggnad, LEED samt BREEAM
• System- och produktval samt utförande av glas i förhållande till behov och projektspecifika krav
• Beräkning av värmebehov vid fasader med hög andel glas
• Besiktning, mätning, analys samt förslagsåtgärder för rum med komfortproblem
• • Beskrivningar för olika projektstadier: systemhandling, bygghandling, teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag.

Kontaktpersoner

Johannes Persson

Ansvarig Inomhusklimat
Tel: 08-556 183 79
Mobil: 073-025 08 43
E-post: johannes.persson@acc-glas.se

Lisa Wingö

Inomhusklimat och Dagsljus
Marknadsansvarig
Tel: 031-333 38 92
Mobil: 072-231 92 04
E-post: lisa.wingo@acc-glas.se

Lars-Åke Almstedt

Senior Rådgivare och Specialist inomhusklimat
Tel: 08-556 183 72
Mobil: 070-518 38 50
E-post: lars-ake.almstedt@acc-glas.se