Kondensanalys är en del av helhetsanalysen som vi på ACC gör inom fasadkonsultation. Att bedöma kondensrisker på fönster- och fasaddetaljer är ibland en komplex uppgift som påverkas av många faktorer. Vi går igenom alla parametrar och analyserar kondensationsrisken för att säkerställa fasadens termiska prestanda samt en kondens- och mögelfri konstruktion.

Här några exempel där vi utför en kondensanalys:
• Ångdiffusionsberäkning (2D) för termisk verifiering av fönster- och fasadanslutningsdetaljer
• Kondensvärdering av projektanpassade-/specialfasad-lösningar
• Undersöker specifika fasadområden med hög kondensrisk
• Föreslår lämpligt val av konstruktionsförhållanden/materialval
• Granskning av befintlig konstruktion där t.ex. hög kondens förekommer. Förslag på åtgärder och lösningar.

Typiska kondensriskområden är:
• Ytor med hög luftfuktighet, t.ex. kök och simhallar
• Fasadgenomföringar, t.ex. skärmtak, externa solskydd
• Speciallösningar i glas- och fasadkonstruktioner, t.ex. slimma fasadanslutningsdetaljer

Kontaktpersoner

Karl Henrik Kalenius

Konstruktion och Design
Tel: 08-556 138 82
Mobil: 073-930 32 27
E-post: karl-henrik.kalenius@acc-glas.se

Anneli Davidsson

Konstruktion och Design
Tel: 040-618 09 72
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson@acc-glas.se

Daniella Blenke

Konstruktion och Design
Hållbarhetsansvarig
Tel: 031-333 38 94
Mobil: 072-540 28 15
E-post: daniella.blenke@acc-glas.se