Vi på ACC är mycket precisa när det kommer till kostnadskalkylering. Tack vare alla pågående projekt och nära kontakt med marknaden har vi en bra känsla för prisutvecklingen av fasad- och solskyddsentreprenader. Vi förstår byggnationers olika förutsättningar geografiskt, logistiskt etc samt vet vad som krävs vid miljöcertifiering. Flera av våra projektledare har dessutom arbetat i rollen som fasadentreprenör och har själva lämnat offerter och anbud. I tidigt skede jämför vi olika alternativ samt tar fram ett bra beslutsunderlag. Vi är experter på glasade fasader och vet hur man lyckas med att skapa standard- eller skräddarsydda lösningar som är prisvärda, hållbara och byggbara.

Inom kostnadskalkylering bistår vi i olika projektfaser från tidigt skede till avslut. Under årens lopp har vi på ACC hjälpt många uppdragsgivare.

Med vår unika specialist- och branschkunskap tar vi fram:

  • Kostnadsestimering, bra vid investeringsbudget. T.ex. hjälper vi offentliga verksamheter och fastighetsägare som ska bygga om eller bygga nytt. Man behöver få en rimlig uppskattning av kostnaden innan man går ut till entreprenörer, dvs innan man sänder ut ett förfrågningsunderlag (FU) och anbuden kommer tillbaka.
  • Budget/kalkyl för fasader och solskydd. Vi är experter på att gå ned i fasadens detaljkostnad. En viktig indata är ofta miljöcertifiering. Vi prissätter baspriser, tillägg för beklädnad och olika material (solskydd, ventilationsluckor, inbrottsskydd). Uppdragsgivaren får kännedom vad som är prisdrivande, fördyrande och var det finns möjliga besparingar.
  • Rimlighetsbedömning av fasadkostnader under projektets gång.
  • Jämförelse av fasadkostnad i arkitekttävlingar. Vi bli inkallade för att bedöma de olika fasadernas kostnadsbild som kan vara en viktig parameter för bedömningsgrund.

Kontaktpersoner

Tobias Bjernér

Fasadkonsult, Kvalitetsansvarig och Partner
Tel: 08-556 183 82
Mobil: 070-271 69 88
E-post: tobias.bjerner@acc-glas.se

Olivier De Rooij

Regionansvarig Göteborg, Fasadkonsult och Partner
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Anneli Davidsson

Konstruktion och Design
Tel: 040-618 09 72
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson@acc-glas.se

Anders Jämtfjäll

Fasadkonsult, Besiktningsman och Partner
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall@acc-glas.se