LCC
För att värna om projektets totalekonomi och göra smarta kostnadseffektiva val i olika skeden av projekteringen går det att göra en så kallad LCC (Livscykelkostnadsanalys). En LCC kan antingen användas enskilt för beslutsunderlag eller jämföras med olika liknande alternativ för att hitta den bästa lösningen ur kundens perspektiv. Här går det att ta hänsyn till faktorer som specifika uppvärmningskostnader, underhållsplaner, olika utförande så som storlek, material, tillbehör, teknisk prestanda och mycket mer. Tillsammans med kunden avgör vi vilka parametrar/faktorer som ingår i beräkningen och resultatet kan avgöra val av mest lämplig lösning ur kostnadsperspektiv.

Vår livscykelanalys är beräknad genom nuvärdesmetoden där kostnader baseras på kalkylränta för vald kalkylperiod till nuvärde. Vi tar också hänsyn till realränta samt real årlig energiprisförändring.

LCA
För att få grepp om våra projekts klimatpåverkan kan vi utföra en LCA (Livscykelanalys) på en del eller alla våra ingående delar. Vi bedömer vanligtvis klimatpåverkan från produktionsskedet (A1-A3) där vi hämtar data från EPD:er med nuvarande giltighetstid samt rättvis metodik. Då varje projekt är unikt ser vi till de enskilda projektens syfte med denna typ av miljöutredning där det kan röra sig om val av byggmaterial som bidrar till lägst klimatpåverkan, eller den konfiguration på exempelvis en fasaddel som också bidrar till lägst klimatpåverkan. Det resultat vi får grundar sig på projektets aktuella mängd och synliggör det mest klimatneutrala alternativet. Utöver det kan vi även ta hänsyn till andra moduler så som transportsträcka till byggarbetsplats (A4), möjlighet att underhålla konstruktion över tid (B1-B7), möjlighet att demontera konstruktion och sortera enligt enskild fraktion (C1) samt återanvändning- och återvinningspotentialen (D).

Vi baserar vår LCA på gällande standarder SS EN 15804 och SS EN 15978.

Möjlighet finns att kombinera LCA med LCC för ett bredare perspektiv.

Kontaktpersoner

Lisa Wingö

Inomhusklimat och Dagsljus
Marknadsansvarig
Tel: 031-333 38 92
Mobil: 072-231 92 04
E-post: lisa.wingo@acc-glas.se

Daniella Blenke

Konstruktion och Design
Hållbarhetsansvarig
Tel: 031-333 38 94
Mobil: 072-540 28 15
E-post: daniella.blenke@acc-glas.se