Malmö Centralstation där ACC har varit delaktiga och som Metro Arkitekter har ritat vinner Malmö Stads Stadsbyggnadspris 2013. Läs motiveringen här.