Vi bidrar i utvecklingen inom miljö- och hållbarhetsområdet. Exempelvis har vi varit delaktiga i att ta fram Miljöbyggnad 3.0 samt dagsljuskriterier för Svanens Miljömärkning. Vår strategikonsult Paul Rogers är sakkunnig på Dagsljus Sweden Green Buildings Council och Svanen samt har haft en nyckelroll i National Review Board CEN European daylight standard 17037:2018. Paul har även publicerat flera rapporter, deltar i samhällsdebatten, driver LinkedIn forumet Svensk Dagsljusberäkning och föreläser på bl.a. KTH.

ACC har omfattande erfarenhet av att arbeta i byggprojekt som ska miljöcertifieras och vet vad som krävs för att lyckas. Vi har en styrka i vår samlade kompetens inom design, konstruktion, inomhusklimat och dagsljus – för hållbara glas- och fasadkonstruktioner. På uppdrag genomför vi förhandlingar med Arbetsmiljöverket, Boverket m.fl.

Miljöklassningssystem ger en helhetsbild av hur byggnaden fungerar och är ett hjälpmedel för att spara energi och beakta människors hälsa och miljö. Systemen används på både befintliga byggnader och i planeringsskedet.

Vi bistår med rådgivning och underlag till arkitektbyråer, fastighetsutvecklare, entreprenörer och kommuner. Våra beräkningsingenjörer hanterar komplexa certifieringsberäkningar. Bearbetar snabbt stora modeller med robust resultat. I exempelvis Miljöbyggnad beräknas följande indikatorer: solvärmelast, dagsljus, termiskt klimat sommar/vinter, energianvändning, värme-effektbehov. Vi har också kompetens inom LEED, BREEAM, WELL och Svanen.

Miljöcertifieringssystem som ACC stödjer och utför uppdrag inom är:
• Miljöbyggnad – Paul Rogers (Sakkunnig Dagsljus / Certifierad MB3). Mihail Todorov (MB3 Certifierad), Anton Hendrix (MB3 Certifierad), Pedro Ajenjo (MB3 Certifierad).
• Svanen – Paul Rogers (Sakkunnig Dagsljus)
• BREEAM-SE – Paul Rogers (SGBC Sakkunnig Dagsljus / SE Assessor)
• Leed – Paul Rogers (SGBC Sakkunnig Dagsljus)
• WELL- Paul Rogers (Light Concept Advisory Board)

Kontaktpersoner

Paul Rogers

Ansvarig Dagsljus och Certifiering, Partner
Tel: 08-556 138 80
Mobil: 076-526 86 43
E-post: paul.rogers@acc-glas.se

Lisa Wingö

Inomhusklimat och Dagsljus
Marknadsansvarig
Tel: 031-333 38 92
Mobil: 072-231 92 04
E-post: lisa.wingo@acc-glas.se

Mihail Todorov

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 138 83
Mobil: 079-067 67 73
E-post: mihail.todorov@acc-glas.se

Pedro Ajenjo Vallés

Inomhusklimat och Dagsljus
(föreldraledig)
Tel: 08-556 183 85
Mobil: 070-266 26 71
E-post: pedro.ajenjo@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se

Anton Hendrix

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 76
Mobil: 079-062 20 66
E-post: anton.hendrix@acc-glas.se