En utmaning vid projektering av rum med hög andel glas är solvärme och övertemperaturer. Även med ett väl tilltaget solskydd kan övertemperaturer uppstå sommartid. Naturlig ventilation med vädringsluckor kan då erbjuda ett effektivt sätt att reducera temperaturen och upprätthålla ett gott inomhusklimat. Därigenom kan stora energivinster göras jämfört med om mekanisk ventilation skall åstadkomma samma luftombyte.

Vädringsluckor och naturlig ventilation är ett vanligt förekommande inslag i våra projekt. Här säkerställer vi att egenskaperna för vädringsluckorna väljs med omsorg med avseende på drift, inomhusklimat, arkitektens vision för fasaden och ekonomi.

Exempel på vad vi på ACC kan bidra med:

  • Systemval och produktval av vädringsluckor i förhållande till behov och projektspecifika krav.
  • Solstudier och beräkningar av effekten av utförande och placering av vädringsluckor.
  • Dimensionering av erforderlig vädring
  • Beskrivningar för olika projektstadier: systemhandling, bygghandling, teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag.
  • Granskning av anbud inför upphandling.
  • Besiktning, mätning, analys samt förslagsåtgärder för rum med övertemperaturer

Kontaktpersoner

Johannes Persson

Ansvarig Inomhusklimat
(föreldraledig)
Tel: 08-556 183 79
Mobil: 073-025 08 43
E-post: johannes.persson@acc-glas.se

Mikael Söderlund

Utvecklingsansvarig Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 88
Mobil: 070-329 68 13
E-post: mikael.soderlund@acc-glas.se

Lars-Åke Almstedt

Senior Rådgivare och Specialist inomhusklimat
Tel: 08-556 183 72
Mobil: 070-518 38 50
E-post: lars-ake.almstedt@acc-glas.se