Vi välkomnar två nya medarbetare Johannes Persson och Tommie Siirala till vårt nya kontor ACC i Stockholm.
Johannes bidrar med erfarenheter från klimat- och CFD-beräkningar på Sweco och arbetar som specialist inomhusklimat. Tommie har erfarenheter från Skanska och arbetar som junior projektledare.
Välkomna!