Vi dimensionerar och projekterar stommar och ramverk i stål, trä och aluminium. Komplexa geometrier är vår specialitet. Med vår unika erfarenhet och beräkningsmetoder optimerar vi stommen och ramverket efter projektets krav.

Vi dimensionerar givetvis efter gällande europanormer och krav från Boverket.

Kontaktpersoner

Anneli Davidsson

Konstruktion och Design
Tel: 040-618 09 72
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson@acc-glas.se

Ernest Björklund

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 97
Mobil: 079-067 71 40
E-post: ernest.bjorklund@acc-glas.se

Olivier De Rooij

Regionansvarig Göteborg, Fasadkonsult och Partner
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se