Vi dimensionerar och projekterar stommar och ramverk i stål, trä och aluminium. Komplexa geometrier är vår specialitet. Med vår unika erfarenhet och beräkningsmetoder optimerar vi stommen och ramverket efter projektets krav.

Vi dimensionerar givetvis efter gällande europanormer och krav från Boverket.

Kontaktpersoner

ANNELI DAVIDSON

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 93
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson

ERNEST BJÖRKLUND

Konstruktion och Design
Tel: 031-333 38 97
Mobil: 079-067 71 40
E-post: ernest.bjorklund

OLIVIER DE ROOIJ

Regionansvarig Göteborg, Fasadkonsult och Partner
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij