ACC förbättrar och optimerar fasadlösningar med design- och detaljritningar på hög nivå. Vi analyserar och föreslår de bästa och mest optimala tekniska lösningarna.

Vi utför design och rådgivning kring konstruktion och detaljer i olika projektfaser:
• Vi tar fram beslutsunderlag i förstudier, dvs innan bygglov och arkitekter kommer in.
• Vi hjälper till att utvärdera olika arkitektförslags för- och nackdelar i parallella uppdrag
• Vi samarbetar i projekteringen med A och K. Lyssnar in önskemål och dilemman. Ändrar och förbättrar. Föreslår det mest lämpade fasadsystemet baserat på olika aspekter, exempelvis design, visuell komfort och ekonomi.

Varje projekt är unikt. Det finns standardfasadsystem och profiler, men i mer komplexa, avancerade projekt är de vanligtvis inte lämpliga eller tillräckliga. Vi på ACC är specialister på att skapa anpassade system, specialtillverkade profiler och lösningar som uppfyller de önskade tekniska och visuella kraven.

Vi framställer principdetaljer som är genomtänkta och verklighetsnära in i minsta beståndsdel – från skisstadie till monteringsanvisning. Vi förstår material och hur de samverkar, beaktar detaljernas påverkan på ex. energi, dagsljus, fukt och inomhusklimat.

ACC:s erfarenhet spänner över många discipliner. I nischade frågeställningar samt i större projekt samarbetar designavdelningen med våra egna specialister på exempelvis dagsljus och inomhusklimat. Vi har ett hållbarhets- och miljöperspektiv, utför miljöcertifieringar och är med i samhällsdebatten. Vi hjälper våra uppdragsgivare att finna den bäst lämpade lösningen, i Sverige och internationellt, i förhållande till olika parametrar som ekonomi, funktion, estetik, miljö, hållbarhet etc.

Kontaktpersoner

Karl Henrik Kalenius

Konstruktion och Design
Tel: 08-556 138 82
Mobil: 073-930 32 27
E-post: karl-henrik.kalenius@acc-glas.se

Anneli Davidsson

Konstruktion och Design
Tel: 040-618 09 72
Mobil: 076-195 60 14
E-post: anneli.davidsson@acc-glas.se