ACC utför inventeringar på alla glasade konstruktioner med avsikt att kartlägga befintligt glas för att kontrollera funktionskravet personsäkert glas.

Med hjälp av vår långa erfarenhet av besiktning och inventering av glasade konstruktioner har vi utvecklat bra metoder för att kartlägga befintligt förekommande glas i era lokaler samtidigt som pågående verksamhet fortgår. Uppfyller glaset inte dagens krav på personsäkerhet tar vi tillsammans med er fram de bästa åtgärdsförslagen och hjälper er med planering, upplägg, förfrågningsunderlag och projekteringsledning utifrån era unika förutsättningar.

ACC utför inom Säkra glas:

  • Inventering av befintliga glastyper
  • Åtgärdsförslag
  • Projekteringsledning
  • Upphandling och utvärdering av anbud
  • Kvalitetssäkring och kontroll av glasarbetet

Vi anlitas även får att göra statusbesiktningar av befintliga fönster, glaspartier, glastak eller solavskärmningsanläggningar och upprättar åtgärdsprogram för fortlöpande underhåll och förlängd livslängd, se ACC fönsterrådgivning.

Kontaktpersoner

Tobias Bjernér

Fasadkonsult, Kvalitetsansvarig och Partner
Tel: 08-556 183 82
Mobil: 070-271 69 88
E-post: tobias.bjerner@acc-glas.se

Victoria Alpenhorn