Vi på ACC anlitas primärt för skadeutredningar på glas, profilsystem och fönster. Vi har en ansenlig styrka i vår samlade interna specialistkompetens. En unik erfarenhet och expertis genom hela värdekedjan* från produktion till färdig slutprodukt; montering samt omgivningsfaktorers** eventuella påverkan. Vi ger våra uppdragsgivare ett väl förankrat och säkerställt resultat.

En skadeutredning utförs oftast när byggherre, entreprenör, glasleverantörer, jurister eller försäkringsbolag vill veta hur en skada uppkommit. Vi anlitas även för rättsliga utredningar där en part misstänker att något är fel inom personsäkerhet, skalskydd, täthet m.m.

Vad som är orsak till sprickor, beläggningsfel, rostangrepp, andra skador eller defekter redovisas i en teknisk utredning. Vi har en genomarbetad process och verifierad metod.

Exempel på ärenden vi brukar undersöka/utreda
– Skada på fönster/glas. Hur har skadan uppkommit, varför har glaset gått sönder/spricka uppstått. Vi utreder alla glastyper:
o Traditionellt glas, personsäkert glas, laminerat glas, härdat glas, bullerglas, bullerfönster, ljuddämpande fönster.
– “Svårt att rengöra” glas, smutsigt glas.
– Beläggning på glas.
– Felaktigt fönster
– Tröga fönster
– Rostangrepp på profiler

* Material, tillverkning, lager, logistik, hantering, montering
** Fasadtyper, väder, rengöring, intilliggande byggnader, sprängningsarbeten etc.

Kontaktpersoner

David Jämtfjäll

Fasadkonsult, Fönsterkonsult och Besiktningsman
RISE certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR
Tel: 08-556 183 81
Mobil: 072-214 32 32
E-post: david.jamtfjall@acc-glas.se

Mattias Magnusson

Fasadkonsult, fönsterkonsult och Besiktningsman
Medlem i SBR entreprenadbesiktningsgrupp
Tel: 040-618 09 71
Mobil: 070-914 50 79
E-post: mattias.magnusson@acc-glas.se