ACC beaktar alla delar av den glasfasaden/taket där solavskärmningen oftast är en viktig faktor för ett optimerat inomhusklimat. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom den senaste tekniken samt ställda lag- och miljökrav. Antalet installerade solavskärmningar ökar år efter år i förhållande till nyproduktion av fastigheter med glasade fasader samt ombyggnationer och renoveringar som genomförs. En bidragande del är den ökade glasytan men även kraven på energieffektivitet, arbetsmiljö och miljö.

En funktionell och effektiv kompletterande solavskärmning utöver den som är inbyggd i glaset är ofta nödvändig för att uppnå en balans mellan mängden inkommande solvärme, solljus samt dagsljus.

Vi utför granskningar och beräkningar mellan olika konstruktioner och funktionsprinciper; för att minska kyleffektbehov, undvika bländning och bibehålla visuell kontakt med utsidan. Det kan gälla mindre objekt till mer omfattande projekt.

Exempel på vad vi på ACC bidrar med inom solavskärmning / solskydd:
• Beräkningar av effekten av en eller flera föreslagna typer av dynamisk solavskärmning, alternativt fast avskärmning
• Systemval och produktval* och utförande exempelvis invändigt, utvändigt, integrerat, rörligt/fast i förhållande till behov och projektspecifika krav.
• Beskrivningar för olika projektstadier: systemhandling, bygghandling, teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag enligt exempelvis AB/ABT/ABFF/LOU, principskisser, driftkort etc.
• Anbudsgranskning
• Solstudier, skuggstudier, glasbräkage och sollastberäkningar
• Styrsystem och installationer i förhållande till behov i fastighet och brukarperspektiv så som Stand-alone system, integrerade system, KNX, LON, BUS etc.
• Besiktning av solskyddsanläggningar

I ett optimerat inomhusklimat ingår även att sätta brukarna i fokus. Ofta önskar man att människorna i t.ex. ett kontorshus själva ska kunna reglera sitt solskydd, i kombination med ett automatiskt, för individuell positionering av solavskärmningen. Vi på ACC är oberoende och hjälper våra uppdragsgivare med att finna den bäst lämpade lösningen i förhållande till olika parametrar som ekonomi, funktion, estetik, miljö, hållbarhet etc.

* markiser, zip-screens, persienner, rullgardiner, taksystem, lameller, screens, dim-out, mörkläggning, klimatgardin, insynsskydd, vävar, textiler, solskyddsfilm, screentryckta glas, raster, elektrokroma glas

Kontaktpersoner

Tony Olsson

Inomhusklimat och dagsljus
Specialist solavskärmning
Tel: 031-333 38 96
Mobil: 073-046 40 83
E-post: tony.olsson@acc-glas.se

Christoffer Wahlman

Inomhusklimat och dagsljus
Specialist solavskärmning
Tel: 031-333 38 93
Mobil: 070-635 62 77
E-post: christoffer.wahlman@acc-glas.se

Anton Hendrix

Inomhusklimat och Dagsljus
Tel: 08-556 183 76
Mobil: 079-062 20 66
E-post: anton.hendrix@acc-glas.se